m324

โค้งสุดท้ายเฟ้นสภาปฏิรูป เปิดชื่อตัวเต็ง 11 ด้าน ก่อนถึงมือ คสช.

ทีมข่าว Inside Thai Parliament

 

เค้าโครงประเทศกำลังใกล้ถึงขั้นตอนของการขึ้นโครงเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้นำรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 550 รายชื่อ ที่ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาทั้ง 11 ด้าน เสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

บวกกับรายชื่อ 385 คน ที่สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน

ขั้นตอนต่อไป ทั้งรายชื่อ 11 ด้าน จำนวน 550 รายชื่อ จะถูกนำมารวมกับ 385 คนจาก 77 จังหวัด

กลายเป็น 935 รายชื่อ ที่ คสช.จะทำการคัดเลือกให้เหลือ สปช.250 คน

แต่ก่อนที่รายชื่อทั้ง 935 คนจะถูก คสช.หั่นให้เหลือ 250 คน เพื่อไปบรรจุในกลุ่มปฏิรูป 11 ด้าน กลับเกิดปัญหาทางเทคนิคของ คสช.ขึ้นเล็กน้อย

เพราะย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน คสช.ได้มีคำสั่งที่ 117/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สปช. 14 คน ประกอบด้วย 14 นายพล ได้แก่

1. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

2. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และปลัดกระทรวงกลาโหม

3. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

4. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

5. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร

6. พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต

7. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

8. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา

9. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร

10. พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์

11. พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ

12. พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์

13. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ

14. พล.อ.อุทิศ สุนทร

แต่เพียงข้ามคืน “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ออกคำสั่งอีกฉบับ ที่ 121/2557 ยกเลิกคณะกรรมการ 14 คน

โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีคำสั่ง คสช.ที่ 117/2557 ลงวันที่ 17 ส.ค.2557 ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น สปช.นั้น โดยที่มาตรา 30 (6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้กำหนดให้ คสช.คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น สปช.จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ จำนวนไม่เกิน 250 คน ดังนั้น อำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น สปช.ให้เหลือจำนวนดังกล่าว จึงเป็นอำนาจของ คสช.ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

“เพื่อให้กระบวนการคัดเลือก สปช.เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิก สปช.2557 คสช.จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 117/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สปช. ลงวันที่ 17 ส.ค.2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.” ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่

ด้าน พ.อ.วินธัย สุวารี ทีมโฆษกคสช. ให้เหตุผลแทนหัวหน้าคสช. ว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ที่กำหนดให้เป็นเรื่องของทางคสช. เป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว และคณะกรรมการคัดสรรคงได้มีมาตรการตรวจสอบที่สมบูรณ์ที่สุดในชั้นต้นมาแล้วเป็นอย่างดี และในส่วนของคสช.ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณะที่ปรึกษา ร่วมพิจารณา จึงไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่

แม้ออกมาชี้แจง แต่การกลับคำสั่งตัวเองภายในเวลาชั่วข้ามคืนทำให้คสช.ถูกวิพากษ์ วิจารณ์

ถึงขั้นมีกระแสข่าวว่า บรรดาเนติบริกรภายในคสช.ผว่า การตั้งคณะกรรมการ 14 นายพล คนอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว จนทำให้คสช.ถูกฟ้องจากคนที่คิดลองของได้

อย่างไรก็ตาม ถึงไม่มีคณะกรรมการ 14 คน แต่คสช.ก็มีอำนาจในการคัดเลือกได้อยู่แล้ว

เพราะก่อนที่จะมีการการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 121/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 11 คณะ มีข่าวว่า “พล.อ.ประยุทธ์” ได้วางตัวประธานของ 11 คณะไว้เรียบร้อยแล้ว และให้คนที่ถูกวางตัวเป็นประธานแต่ละคณะไปสรรหา – ชักชวนบุคคลร่วมคณะ  และในที่สุดบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก็ค่อยเลือกประธานคณะอย่างเป็นทางการภายหลัง

ดังนั้น บุคคลที่เข้าร่วมคณะ ก็ย่อมมีคอนเนคชั่น – เส้นสาย – ความคิด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประธานคณะ

ทำให้คณะกรรมการสรรหาสปช. 11 กลุ่ม ที่ทำการสรรหาสปช. เพื่อให้ได้จำนวน 550 คนนั้น ประธานแต่ละคณะล้วนมีชื่ออยู่เป็นสมาชิกคสช. และคณะที่ปรึกษาคสช.แทบทั้งสิ้น

ประกอบด้วย

1. ด้านการเมือง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหมเป็นประธาน

2. ด้านบริหารราชการแผ่นดิน นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานวุฒิสภาเป็นประธาน

3. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.เป็นประธาน

4. ด้านการปกครองท้องถิ่น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยเป็นประธาน

5. ด้านการศึกษา นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

6. ด้านเศรษฐกิจ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เป็นประธาน

7. ด้านพลังงาน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯเป็นประธาน

8. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พล.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ เป็นประธาน

9. ด้านสื่อสารมวลชน พล.อ.นพดล อินทปัญญา เป็นประธาน

10. ด้านสังคม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาคสช.เป็นประธาน

11. ด้านอื่นๆ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

และคณะกรรมสรรหาชุดนี้ก็จะคัดผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสปช.ให้เหลือกลุ่มละ 50 คน รวม 550 คน เพื่อให้คสช.คัดเลือก

โดยตัวเต็งกลุ่มด้านการเมือง คาดว่าบุคคลที่อยู่ใน 50 ชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาชงให้คสช.เลือกนั้น จะเป็นบุคคลที่อยู่ในองค์กรอิสระ ศาล และนักวิชาการรัฐศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ อาทิ

1. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เสนอชื่อโดยมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์

2. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสนอชื่อโดยมูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา

3. นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เสนอชื่อโดยมูลนิธิสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

4. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง เสนอชื่อโดยสำนักงานกกต.

5. นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ เสนอชื่อโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

6. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานป.ป.ช. เสนอชื่อโดยสำนักงาน ป.ป.ช.

7. นายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เสนอชื่อโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

8. นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอชื่อโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

9. นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เสนอชื่อโดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

10. นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา เสนอชื่อโดยพรรคภูมิใจไทย

11. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เสนอชื่อโดยพรรคชาติพัฒนา

12. นายประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกกต. เสนอชื่อโดยมูลนิธิพัฒนางานอัยการ

13. นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

14. นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณะบดีคณะนิติศาสตร์ นิด้า

15. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีนิด้า และนักวิชาการที่เคลื่อนไหวกับกลุ่มกปปส. เสนอชื่อโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คาดว่าบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นบุคคลที่เสนอโดยแวดวงราชการ อดีตปลัดกระทรวง

1. พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง อดีตผบ.ทร. เสนอชื่อโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2. นายผัน จันทรปาน อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสนอชื่อโดยมูลนิธิพัฒนาพลังแผ่นดิน

3. นายวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4. นายอัษฎา ชัยนาม อดีตอธิบดีกรมองค์กรระหว่างประเทศ เสนอชื่อโดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

5. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชั่น เสนอชื่อโดยมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น(ประเทศไทย)

6. นายพิทูร พุ่มหิรัญ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอชื่อโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

7. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอชื่อโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

8. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ เสนอชื่อโดยกระทรวงการต่างประเทศ

9. นางถวิลวดี บุรีกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนสถาบันพระปกเกล้า เสนอชื่อโดยสถาบันพระปกเกล้า

10. นายประกิจ ประจนปัจจนึก อดีตเลขาสมช. เสนอชื่อโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

11. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอชื่อโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

12. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เสนอชื่อโดยสำนักงานศาลปกครอง

13. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอชื่อโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

14. นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คาดว่าจะเน้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ และกระบวนการยุติธรรม

1.นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป.ป.ช. เสนอชื่อโดยสำนักงาน ป.ป.ช.

2.นายวันชัย สอนศิริ อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยมูลนิธิร่มฉัตร

3.นายคำนูณ สิทธิสมาน อดีตส.ว. เสนอชื่อโดย มูลนิธิสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

4.พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รองผบช.ศ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอชื่อโดยสมาคมผู้ประกอบการต่อต้านยาเสพติด

5.นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง เสนอชื่อโดยสำนักงานกกต.

6.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เสนอชื่อโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

7.นายภิญโญ ทองชัย อดีตเลขาธิการป.ป.ท. เสนอชื่อโดยสำนักงานป.ป.ท.

8.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เสนอชื่อโดยมูลนิธิกรมพระธรรมนูญ

9.นายปัญญา อุดชาชน ที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เสนอชื่อโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

10.นายสมัคร เชาวภานันท์ อดีต ส.ว. เสนอชื่อโดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีตหัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เสนอชื่อโดยสมาคมชาวสงขลา

12.พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการป.ป.ง. เสนอชื่อโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

13.นายอุดม เฟื่องฟุ้ง อดีตรองประธานศาลฎีกา เสนอชื่อโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

14.นายธนา เวทโกสิทธิ์ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เสนอชื่อโดยกระทรวงการต่างประเทศ

15.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอชื่อโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.นายสุทธิพล ทวีชัยการ ว่าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรืออดีตกสทช. เสนอชื่อโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้านการปกครองท้องถิ่น ที่มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานนั้น บุคคลที่อยู่เบื้องหลัง พล.อ.อนุพงษ์ คือ “สิงห์ดำคอนเนคชั่น” ซึ่งกุมอำนาจในกระทรวงมหาดไทยขณะนี้ โดยมี “สุธี มากบุญ” รมช.มหาดไทย เพื่อนร่วมชั้นเรียนอำนวยศิลป์ของ มท.1 ยืนเป็นเงาอยู่เบื้องหลังอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการชงไปให้คสช.จะประกอบด้วยอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยสายสิงห์ดำ และอ.รัฐศาสตร์ จุฬาฯ

1. นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงหมาดไทย เสนอชื่อโดย มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

2. นายจรัส สุวรรณมาลา อาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอชื่อโดยสมาคมดับบ้านดับเมือง

3. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอชื่อโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

4. นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ อดีตรองปลัดมท. เสนอชื่อโดยสมาคมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย

5. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอชื่อโดยกระทรวงมหาดไทย

6. คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑะกา อดีตผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เสนอชื่อโดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

7. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ เสนอชื่อโดยสภาหอการค้าไทย

ด้านการศึกษา คาดว่ามีชื่อ

1. พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร เสนอชื่อโดย กองบัญชาการกองทัพไทย

2. นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอชื่อโดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

3. นางจรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอชื่อโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. น.ส.ดิษยา รัตนากร เสนอชื่อโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. นายพนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอชื่อโดยมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบบรมราชูปถัมภ์

6. นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผอ.สถาบันนโยบายการศึกษา เสนอชื่อโดยมูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา

7. พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์

8. นายปิยะวัติ บุญหลง อดีตผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เสนอชื่โดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

9. นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

10.นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษา เสนอชื่อโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา

11.นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตสนช. เสนอชื่อโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

12.นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอชื่อโดยสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

13.นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ อาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอชื่อโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ

14.นายภาวิช ทองโรจน์ อดีตผู้ช่วยรมต.ศึกษาธิการ เสนอชื่อโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ด้านเศรษฐกิจ คาดว่ามีชื่อ

1. นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการบริหาร บ.ซิตี้วอล์ค จำกัด (สวนสยาม) เสนอชื่อโดยสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ

2. นายวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ เสนอชื่อโด สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

3. นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ เสนอชื่อโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

4. นายณรงค์ เพชรประเสริฐ อาจารย์คณะเศษรฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอชื่อโดยมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

5. นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกสทช. เสนอชื่อโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีชนบท

6. นายวิชัย อัศรัสกร เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เสนอชื่อโดยหอการค้าไทย

7. นายธัชพล กาญจนกุล รักษาการผอ.ธนาคารออมสิน เสนอชื่อโดยวัดอรุณราชวราราม

8. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) เสนอชื่อโดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

9. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรมช.คลัง เสนอชื่อโดย สมาคมตราสารหนี้ไทย

10. นายณรงค์ โชควัฒนา นักธุรกิจอิสระ เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

11. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ เสนอชื่อโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

12. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงเทพ เสนอชื่อโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

13. นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรมว.พาณิชย์ เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

14. นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอชื่อโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

15. นายสมชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง เสนอชื่อโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

16. นางพรรณี สภาวโรดม อดีตประธานธนาคารออมสิน เสนอชื่อโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

17. นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอชื่อโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด้านพลังงาน คาดว่ามีชื่อ

1. นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

2. นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เสนอชื่อโดยสมาคมคนพิการคลองเตย

3. นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอชื่อโดยมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย

4. นายอับดุลอายี สาแม็ง เสนอชื่อโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผอ.สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เสนอชื่อโดยมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

6. พล.อ.สราวุฒิ ชะลออยู่ เสนอชื่อโดยมูลนิธิพล.ร.อ.สงัด ชะลออยู่

7. นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ เสนอชื่อโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

8. นายชยุตพงศ์ นันท์ธนะวานิช เสนอชื่อโดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

9. นายคุรุจิต นาครทรรพ เสนอชื่อโดยกระทรวงพลังงาน

10. นายภิรมณ์ศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ เสนอชื่อโดยสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน

11. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล เสนอชื่อโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

12. พล.อ.อ.เมธา สังขวิจิตร เสนอชื่อโดยกองทัพอากาศ

13. นายศุภิชัย ตั้งใจตรง เสนอชื่อโดยสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

14. นายเชียรช่วง กัลยาณมิตร เสนอชื่อโดยสถาบันพันธมิตรไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์

15. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เสนอชื่อโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์

16. นายกร ทัพพะรังสี อดีตรมว.หลายกระทรวง เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. นางภรณี ลีนุตพงษ์ เสนอชื่อโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดนนทบุรี

2. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอชื่อโดยมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

3. น.อ.นพ.ไพศาล จันทร์พิทักษ์ ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพ เสนอชื่อโดยมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดม

4. นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย เสนอชื่อโดยสมาคมรักษ์ทะเลไทย

5. น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยสมาคมธรรมศาสตร์เพชรบุรี

6. นายปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล เสนอชื่อโดยมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย

7. นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เสนอชื่อโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

8. นายกำพล รุจิวิชญ์ เสนอชื่อโดยมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

9. นายโสภณ ดำนุ้ย อดีตผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอชื่อโดยสมาคมเพื่อสวนสัตว์ไทย

10. นพ.อุทัย สุดสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอชื่อโดยมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช

11. นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เสนอชื่อโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ด้านสื่อสารมวลชน คาดว่า

1. พล.อ.สุภกิจ นุตสถิต ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เสนอชื่อโดยกองบัญชาการกองทัพไทย

2. นายวรวุฒิ โรจนพานิช อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์

3. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตบก.อาวุโสนสพ.มติชน ส.ส.ร.40 เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

4. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ เสนอชื่อโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

5. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตผอ.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(อสมท.) เสนอชื่อโดยสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

6. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธานกสทช. เสนอชื่อโดยกสทช.

7. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ บ.มติชน จำกัด (มหาชน) เสนอชื่อโดยมูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

8. นายจักรกฤษ เพิ่มพูน ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เสนอชื่อโดยมูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

9. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.หนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี

10. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการบริหารนสพ.เดลินิวส์ เสนอชื่อโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

11. พล.ท.วิชัย เวชวงศ์ษาทัพย์ เสนอชื่อโดยสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค (ประเทศไทย)

12. นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตส.ส.ร. เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13. พล.อ.นิพนธ์ สีตบุตร เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ

14. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม อดีตแกนนำกปปส. เสนอชื่อโดยมูลนิธิชื่นฤทัยในธรรมสำนึกรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราช

ด้านสังคม คาดว่ามีชื่อ

1. นายวินัย พันธุรักษ์ นักร้องวงดิอิมพอสซิเบิล เสนอชื่อโดยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย

2. นายสมชาย เสียงหลาย อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เสนอชื่อโดยมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ

3. พล.อ.อ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเขาธิการแพทย์สภา เสนอชื่อโดยแพทยสภา

4. นายสังสิต พิริยะรังสรรค์ เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

5. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์

6. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ เสนอชื่อโดยมูลนิธิท้องถิ่นพัฒนา

7. เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ เสนอชื่อโดยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

8. นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอชื่อโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ

9. นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสี เสนอชื่อโดยคอนโดปาล์พาวิลเลียม

10. น.ส.บุญยืน ศิริธรรม อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

ด้านอื่นๆ คาดว่ามีชื่อ

1. พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นายสมศักดิ์ ชลาชล ช่างตัดผมชื่อดัง เสนอชื่อโดยสมาคมช่างผมและเสริมสวยไทย

4. นายมหัศจักร โสดี กลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม เสนอชื่อโดยวัดอ้อน้อย

5. นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล อดีตนักร้อง เสนอชื่อโดยมูลนิธิวิภาวดี-รังสิต

6. พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน ผอ.สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เสนอชื่อโดยสภาสถาปนิก

7. นางพรรณี จารุสมบัติ อดีตส.ว. เสนอชื่อโดยมูลนิธิรักษ์ประชา

8. พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อดีตผบ.ทบ. เสนอชื่อโดยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

9. นายชิน ฝ้ายเทศ หรือชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ เสนอชื่อโดยมูลนิธิสมัชชา

10. นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินขลุ่ย เสนอชื่อโดยวัดลาดหญ้าไทย

11. นายศรสุทธา กลั่นมาลี หรือ ถั่วแระ เชิญยิ้ม เสนอชื่อโดยสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย)

กลุ่มคนทั้ง 11 ด้านที่คณะกรรมการสรรหาสปช.ส่งไปนั้น จะถูกนำรวมกับสัดส่วนที่ได้มาจากจังหวัด

เป็นรายชื่อส่วนหนึ่งที่คาดว่าจะไปอยู่ในโหลที่คสช.หยิบ เพื่อกลั่นออกมาเป็นสภาปฏิรูป 250 คน

m197